Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 6 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Canada (Koe) Búa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 X 2
 Thụy Điển (Edin) 0 0 0 0 2 2 0 1 0 X 5