Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling gold medal game

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) Búa 1 0 0 0 0 1 0 1 0 X 3
 Thụy Điển (Hasselborg) 0 0 2 1 1 0 3 0 1 X 8