Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 7 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Thụy Sĩ (Perret / Rios) Búa 0 2 0 0 2 2 0 3 9
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) 2 0 4 1 0 0 1 0 8