Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 11 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Sĩ (de Cruz) Búa 0 1 0 1 0 1 0 1 0 X 4
 Hoa Kỳ (Shuster) 0 0 1 0 3 0 3 0 1 X 8