Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 2 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Sĩ (de Cruz) 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4
 Ý (Retornaz) Búa 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 7