Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 5 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Sĩ (Tirinzoni) 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 7
 Thụy Điển (Hasselborg) Búa 1 0 0 1 0 1 3 2 0 0 8