Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 9 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Anh Quốc (Smith) 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 7
 Đan Mạch (Stjerne) Búa 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 6