Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 12 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Hasselborg) Búa 3 0 1 0 1 0 0 1 0 3 9
 Hoa Kỳ (Roth) 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 6