Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 4 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Edin) Búa 4 1 0 2 0 1 0 2 X X 10
 Hoa Kỳ (Shuster) 0 0 1 0 1 0 2 0 X X 4