Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling gold medal game

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Canada (Lawes / Morris) Búa 2 0 4 0 2 2 X X 10
 Thụy Sĩ (Perret / Rios) 0 2 0 1 0 0 X X 3