Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 9 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Đan Mạch (Dupont) 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 7
 Vận động viên Olympic từ Nga (Moiseeva) Búa 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 8