Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 1 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Moiseeva) 0 1 0 0 2 0 0 X X X 3
 Anh Quốc (Muirhead) Búa 3 0 2 1 0 0 4 X X X 10