Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 2 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Đan Mạch (Dupont) 0 0 0 3 0 1 0 0 1 X 5
 Nhật Bản (Fujisawa) Búa 0 2 1 0 0 0 3 2 0 X 8