Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 6 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) 0 0 1 0 1 0 X X 2
 Canada (Lawes / Morris) Búa 3 1 0 2 0 2 X X 8