Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 5 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Edin) Búa 1 0 0 2 0 3 0 0 2 X 8
 Anh Quốc (Smith) 0 2 1 0 2 0 0 1 0 X 6