Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 8 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Edin) Búa 3 0 2 0 0 1 0 5 X X 11
 Nhật Bản (Morozumi) 0 1 0 0 1 0 2 0 X X 4