Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 4 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Ý (Retornaz) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4
 Đan Mạch (Stjerne) Búa 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6