Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 1 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tỉ số
 Trung Quốc (Wang / Ba) Búa 1 0 0 2 0 1 0 1 0 5
 Thụy Sĩ (Perret / Rios) 0 1 1 0 1 0 2 0 2 7