Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 6 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Moiseeva) Búa 1 0 2 0 1 0 0 1 0 X 5
 Nhật Bản (Fujisawa) 0 2 0 2 0 1 3 0 2 X 10