Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(đổi hướng từ WP:BQXB)
Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật, chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa.
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 6 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 6 năm 2021Sửa đổi

Thất vũ hảiSửa đổi

Thất vũ hải (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Thất vũ hải" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Chủ thể là nhóm nhân vật phụ trong manga One Piece, có thể không đủ nổi bật để có bài riêng. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:01, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Viết như là fandom, đọc mấy phiên bản Wiki khác thấy chất lượng cũng không khá hơn. Antihero 09:38, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Chưa nói đến chất lượng bài viết, việc chủ thể tồn tại tận hơn chục phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên Wikipedia liệu có thể tính là đủ nổi bật? Hơn nữa, tuần này hình như bạn Danh đã đề cử quá 5 bài rồi thì phải. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:16, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
@Nguyenmy2302:
Chủ thể chắc chắn đủ nổi bật để có tên trong Danh sách nhân vật trong One Piece, nhưng tôi không nghĩ nên tách bài riêng.
Ngoài ra, tôi khá chắc đây là bài thứ 5 tôi mở biểu quyết trong 1 tuần.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:24, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Tiêu chí quan trọng để bài viết về nhân vật hư cấu đủ nổi bật trên Wiki là phải có mục đón nhận, mục ý tưởng và quá trình thiết kế ra nhân vật, nếu chỉ chứa thông tin cốt truyện thì đâu khác gì wikia fandom. Tôi thấy mấy bài không có mục sản xuất với đón nhận thì nên xóa hết, tương tự với mấy bài game. – Antihero 12:42, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Lương SâmSửa đổi

Lương Sâm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lương Sâm" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài viết có khá nhiều vấn đề. Nhân vật này liệu có thực sự đủ nổi bật Hari caaru (thảo luận) 05:59, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể không đủ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:01, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài này văn phong và cách trình bày lộn xộn. Biheo2812 (thảo luận) 07:45, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Tiếng Việt giàu đẹpSửa đổi

Tiếng Việt giàu đẹp (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tiếng Việt giàu đẹp" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài viết nói về một bộ sách của Nhà xuất bản Trẻ, không có bất kỳ nguồn nào. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 02:53, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Sách không nguồn, thông tin gần như không có gì đáng kể ngoài một danh sách các đầu sách liên quan. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:16, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

JOY Entertainment JSCSửa đổi

JOY Entertainment JSC (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "JOY Entertainment JSC" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Chủ thể là một công ty sản xuất trò chơi của Việt Nam; nguồn trong bài đều là nguồn yếu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 02:49, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Quảng cáo rõ ràng, nguồn yếu. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:22, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Công ty không nổi bật, không có quá nhiều nguồn đủ mạnh nhắc đến.  A l p h a m a  Talk 05:44, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bài đã được Alphama gắn biển nổi bật từ tận năm 2015 chứ không phải chỉ mới 2 ngày trước.  Băng Tỏa  18:45, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Trường Trung học phổ thông Hồng LĩnhSửa đổi

Trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Trường Trung học Phổ thông không chuyên, không có Huân chương Lao động. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 02:47, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Ngoài hai vụ ẩu đả của mấy học sinh trong trường ra thì không có gì nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:25, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không nổi bật vì xét tiêu chí 1 và 2. Khánh Snake (thảo luận) 23:10, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Trường này mà đủ nổi bật thì chắc trường nào ở Việt Nam cũng lên được Wiki. Antihero 09:42, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Tại sao lại phải đặt nặng vấn đề về nổi bật trong khi cả Hà Tĩnh chỉ 1 trường chuyên duy nhất. Trường hạng 2 hạng 3 thì không thể giữ lại sao, có mất mát gì đâu với lại bài viết đủ nguồn tin cậy thì sao lại không thể giữ. Tôi là người viết bài và đã làm hết sức rồi. Tuitentai27  05:58, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Bạn xem Wikipedia:Độ nổi bật (trường học) để biết rõ thêm. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:17, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Phan Tôn Tịnh HảiSửa đổi

Phan Tôn Tịnh Hải (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phan Tôn Tịnh Hải" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài nói về nữ đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ chú thích một nguồn duy nhất ở đoạn đầu bài. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 02:45, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Liệu mấy giải thưởng chủ thể được công nhận có đủ nổi bật? Hồi trước cũng thấy người này tham gia khá nhiều gameshow nấu ăn có độ phủ sóng cao. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:21, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến @Nguyen Dieu Hanh: Chào bạn, ảnh lấy trên mạng thì không thể tải lên Commons và tự xưng rằng ảnh là của mình được đâu bạn nhé. Nếu bạn không thể liên hệ với công ty quản lý của Phan Tôn Tịnh Hải để họ cấp phép sử dụng hình ảnh trong vòng 7 ngày tới thì ảnh sẽ bị xóa.  Băng Tỏa  18:41, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Hồ Bích TrâmSửa đổi

Hồ Bích Trâm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hồ Bích Trâm" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Diễn viên chưa thực sự nổi bật Hari caaru (thảo luận) 07:25, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Diễn viên chưa có thành tích gì đáng kể hay đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:16, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Không có thành tích nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:52, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Mình bỏ phiếu giữ vì là người tạo bài , cô này tham gia và đảm nhận vai chính hay thứ chính trong nhiều bộ phim. Cũng là một diễn viên quen thuộc trên màn ảnh ở miền Nam. Biheo2812 (thảo luận) 07:37, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 • @Biheo2812: Tham gia đóng nhiều phim không đồng nghĩa với đủ nổi bật. Thông thường đối với một diễn viên để đủ nổi bật thì phải có một vai diễn để lại dấu ấn, mà đối với cô này thì tôi chưa thấy điều đó. Cũng tương tự với nhân vật Gin Tuấn Kiệt bị bq xóa cách đây không lâu. Hari caaru (thảo luận) 09:19, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
@Hari caaru: Trước hết cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết, đặt biển đnb và đem ra biểu quyết. Cô này được báo chí nhắc đến qua một số vai diễn được cho là nổi bật, mình đã dẫn nguồn một số bài báo đáng tin cậy. Thôi thì quan điểm mỗi người một ý cứ để các thành viên khác vào biểu quyết và cho ý kiến :( Biheo2812 (thảo luận) 10:05, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 1.   Giữ Sau khi được Biheo2812 cung cấp nguồn thì tôi nghĩ bài viết đã đủ nổi bật. Cần chú ý là giải Ngôi Sao Xanh cũng có bài ở Wikipedia. Đề cử hay đoạt giải không phải là thước đo đnb. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 07:49, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 •   Ý kiến @Biheo2812: Ảnh trong bài là vi phạm bản quyền và sẽ bị xóa trong 2 ngày tới bạn nhé. Làm ơn đừng up ảnh bạn tìm trên Internet lên Commons.  Băng Tỏa  09:21, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 •   Ý kiến Liệu giải thưởng Ngôi sao xanh cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất (bạn Biheo đã chú nguồn đầy đủ) thì có thể tính là đủ nổi bật? Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:34, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
@Nguyenmy2302: Giải thưởng này cô ấy chỉ mới được đề cử thôi. Chừng nào là đoạt giải thì khi đó tôi mới suy nghĩ lại. Hari caaru (thảo luận) 20:36, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Được đề cử hay đoạt giải cho một giải thưởng đủ nổi bật không phải là vấn đề. Ví dụ như phim Nhà trọ Balanha chỉ được đề cử cho giải VTV Awards, và giải này cũng có bài trên wiki. – Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 13:59, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Đúng là như vậy, nhưng sau khi xem xét lại, mình có thấy người này tuy tham gia nhiều vai diễn ở nhiều phim có thể nổi nhưng độ phủ sóng và ảnh hưởng chưa cao (chủ yếu phát ở mấy đài tỉnh, tham gia phim gần như chưa có vai nào là vai chính) nên cũng chưa thể tính là đủ nổi bật để có bài trên Wiki. Vì thế đặt một phiếu trảm cho bài cũng là hợp lý. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 17:41, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Trận Cao Bằng (1677)Sửa đổi

Trận Cao Bằng (1677) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trận Cao Bằng (1677)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Trận đánh thời xưa không rõ độ nổi bật, bài tạm thời chưa có nguồn, vẻn vẹn 1-2 câu.  A l p h a m a  Talk 06:44, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Quá ít nguồn có thể kiểm chứng cho độ nổi bật của chủ thể, bài quá sơ khai và gần như không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:28, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Sự kiện này trong Lịch triều tạp kỷ với Cương mục đều nghi chép không quá một trang giấy, tầm chục dòng. Ý nghĩa thì có (có lẽ là thống nhất Đàng Ngoài) nhưng không có nguồn nào để chứng minh cả.--Hiếu 16:41, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Bài không thể kiểm chứng nội dung theo nguồn.  A l p h a m a  Talk 05:41, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Dương Đình XuyênSửa đổi

Dương Đình Xuyên (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
Tìm nguồn: "Dương Đình Xuyên" – news · books · scholar · JSTOR · free images

Sau 3 lần biểu quyết thì cần dứt điểm về nghệ sĩ hát xẩm này.  A l p h a m a  Talk 06:01, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa bài hầu như nguồn đều hỏng. Khánh Snake (thảo luận) 06:34, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Ngoài việc người này có một bài hát nổi thì không còn gì khác, tuy được nhiều báo nhắc đến nhưng cũng chỉ là nhất thời (trong đó một số nguồn báo trong bài đã xóa bài viết về chủ thể), không có giải thưởng, công nhận hay thành tích gì nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:31, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Đồng ý như các lần trước, nhân vật có quá ít nguồn và thông tin có thể nhất thời, đến nay kiếm nguồn báo chí nhắc đến hơi khó.  A l p h a m a  Talk 05:41, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Chủ thể nổi bật nhất thời. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:23, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Đinh KiềuSửa đổi

Đinh Kiều (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đinh Kiều" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Nam ca sĩ không rõ độ nổi bật.  A l p h a m a  Talk 05:55, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Diễn viên chưa đủ độ nổi bật để tạo bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:22, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Baby BlueSửa đổi

Baby Blue (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Baby Blue" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Nhóm nhạc Phi Luật Tân cần xem xét độ nổi bật.  A l p h a m a  Talk 05:53, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Hình như đây là một tài khoản tạo bài spam liên wiki, nhóm nhạc không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:21, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Ai là bậc thầy chính hiệuSửa đổi

Ai là bậc thầy chính hiệu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ai là bậc thầy chính hiệu" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Tương tự như các gameshow khác, cần đánh giá độ nổi bật.  A l p h a m a  Talk 05:51, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chương trình không đủ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:19, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

The Face Online by VespaSửa đổi

The Face Online by Vespa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "The Face Online by Vespa" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Không tìm thấy lý do gì để chủ thể tồn tại trên đây. Bài có quá nhiều thông tin trong khi nguồn lại rất ít, trong đó có 2 nguồn nghi là nguồn fake, nguồn lá cải. Nguyenmy2302 (thảo luận) 15:50, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Còn quá sớm để có mặt ở Wikipedia mặc dù bx tôi hay thích xem.  A l p h a m a  Talk 05:28, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Có thể chuyển bài này thành The Face Vietnam (mùa 4) được không ạ ? Mình sẽ chuyển thành 1 mục nhỏ thuộc The Face Vietnam (mùa 4). Kannweame7961 (thảo luận) 07:19, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Giải thưởng Sao KhuêSửa đổi

Giải thưởng Sao Khuê (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Giải thưởng Sao Khuê" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Giải thưởng chưa rõ độ nổi bật, văn phong trong bài có tính quảng cáo. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 11:07, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Bài văn phong PR, không nguồn chứng minh độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:16, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bài không nguồn Biheo2812 (thảo luận) 12:35, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa PR + giải thưởng lâu đời nhưng mang tính chất đại trà (bằng chứng 1 năm có trên 50 giải được trao). Những giải thưởng nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đều chỉ có vài giải mỗi năm (trong bất cứ lĩnh vực nào). Sản phẩm nào cũng có khả năng thắng giải này cao. Tính chất cạnh tranh là ít hoặc không có. Rất khác những giải công nghệ quốc tế khác. Thắng giải này không phải là 1 thành tích đáng kể. Thắng 1 giải công nghệ quốc tế mới là thành tích thật sự. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Trời Oscar mỗi năm trao hơn 50 giải đấy. Grammy còn nhiều hơn thế. DangTungDuong (thảo luận) 17:40, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  So sánh khập khiễng. Mỗi hạng mục trong oscar chỉ có duy nhất 1 giải. Ngành công nghệ thì có thể chia ra thành nhiều hạng mục khác nhau? Công nghệ thì chỉ tính là 1 hạng mục thôi. Một hạng mục có trên 50 giải mỗi năm = đại trà. Giải Nobel mỗi năm chỉ có 6 giải ở 6 hạng mục khác nhau. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 01:04, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Bài biên tập kém nhưng là giải thưởng lớn nhất và lâu đời của ngành khoa học công nghệ Việt Nam. DangTungDuong (thảo luận) 05:09, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Giải thưởng nổi bật nhưng bài cần thêm nguồn.  A l p h a m a  Talk 10:27, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Giải thưởng nổi bật. Không thể lấy lý do biên tập kém để bác bỏ sự nổi tiếng của giải thưởng này. Luận điểm "Những giải thưởng nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đều chỉ có vài giải mỗi năm (trong bất cứ lĩnh vực nào)" mang tính chủ quan, cần dẫn nguồn. Blackrosie vn (thảo luận) 02:16, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Luận điểm giải thưởng nổi bật cần dẫn nguồn. Còn luận điểm của tôi thì google những giải danh tiếng thì ra nhiều lắm. Ví dụ giải Nobel trong khoa học. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:47, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Giải thưởng này nổi bật Khánh Snake (thảo luận) 00:29, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến @Nguyenmy2302Biheo2812: Bài đã được viết lại và thêm nguồn.  A l p h a m a  Talk 05:56, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Khúc MưaSửa đổi

Khúc Mưa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Khúc Mưa" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Phim ra mắt tháng 4 năm nay; bài viết không hề có nguồn. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:17, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Ký tên lại: Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 06:37, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Xóa
 1.   Xóa Độ nổi bật quá nhạt nhòa, phim không có thành tích gì đáng chú ý. Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:01, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:42, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Phim chưa thấy có giải thưởng gì nổi trội, nguồn cũng không có. Thanhdmh (thảo luận) 14:57, ngày 18 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Biểu quyết không hợp lệ vì lý do đã nêu tại biểu quyết trước. Mời NguoiDungKhongDinhDanh mở lại biểu quyết bằng cách ký tên lại. Mời các thành viên tham gia bỏ phiếu Nguyenmy2302Nguyentrongphu: ký tên lại. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 06:30, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Nguyễn Đình Bảo (Đại tá, Quân lực VNCH)Sửa đổi

Nguyễn Đình Bảo (Đại tá, Quân lực VNCH) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Đình Bảo (Đại tá, Quân lực VNCH)" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng hoà, không nghiễm nhiên đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:46, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Tôi đọc hết cả bài dài lê thê, nội dung vừa thiếu trung lập, vừa lan man. Binh nghiệp cũng không có điểm gì đáng chú ý, vừa pháo kích là đã tử trận, ảnh hưởng quan trọng chính trị xã hội cũng không. Chi tiết hơi hơi chú ý là bài hát "Người ở lại Charlie", nhưng đây không được xem là chi tiết nổi bật, vì có hàng nghìn bài hát nổi tiếng, nhưng nhân vật liên quan thì không. Trường hợp Lưu Kim Cương cùng liên quan đến trong bài hát, nhưng ít nhất ông này còn được truy thăng tướng. Tôi đã từng viết rất nhiều bài về các nhân vật VNCH, nhưng theo tôi, bài này thì nhân vật không đủ nổi bật, dùng có một số nguồn nhắc đến (mà cũng chả nhắc đến chi tiết nổi bật luôn). Bài có 22 chú thích, thì chỉ có 4 cái nhắc sơ sài đến nhân vật, 1 cái liên quan đến địa danh "Charlie", còn lại 17 cái thì chú thích về những vấn đề lan man. Thái Nhi (thảo luận) 12:03, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Đồng quan điểm như trên.Diepphi (thảo luận) 14:12, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Chủ thể đủ độ nổi bật, tuy nhiên cần bổ sung nguồn thêm. Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:10, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Nổi bật vụ gì vậy bạn? Thái Nhi (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ tuy là ngụy quân nhưng chức cao, phân chia lớn nhất của binh chủng dù là lữ đoàn dù, chỉ huy lữ đoàn dù là trung tá, ổng chết thăng đại tá là chức lớn rồi. ko phải có ý muốn delete hết ngụy quân ngụy quyền đó chứ? - Kill-Vearn (thảo luận) 13:48, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Biên chế lớn nhất của quân Dù là cấp sư đoàn nhé bạn, cấp bậc cao nhất là Trung tướng. Tôi viết nhiều bài về nhân vật VNCH rồi, nhiều người có cấp bậc thấp hơn, nhưng dấu ấn của họ để lại lớn hơn nhiều. Thái Nhi (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Mình nói là phân chia lớn nhất bạn nhé - Kill-Vearn (thảo luận) 01:08, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ độ nổi bật, chỉ cần thêm nguồn. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 14:11, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Nổi bật vụ gì vậy bạn? Thái Nhi (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Giữ Trời đất, vị sĩ quan cao cấp, nổi bật của VNCH một thời, tiểu đoàn trưởng nhảy dù, được nhiều nguồn từ hàn lâm đến báo chí nhắc đến, đi vào lời hát (Người ở lại Charlie) thì cớ gì không đủ nổi bật? Hầu như ai tìm hiểu, nghiên cứu về Mùa hè 1972 chắc chắn phải biết ông này. Có điều, cần bổ sung nguồn, chỉnh lại hành văn cho trung lập hơn. — MessiM10 08:15, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Trong Mùa hè 1972 thì ông này có chiến tích gì nổi trội vậy bạn? Thái Nhi (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Tái ký do mốc bắt đầu biểu quyết bị thay đổi: – MessiM10 13:23, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 5.   Giữ Chủ thể đủ nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 02:38, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Vẫn là câu hỏi? Nổi bật vụ gì vậy bạn? Thái Nhi (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 6.   Giữ Chủ thể đủ độ nổi bật, lý do là được chế độ lúc đó khen thưởng, nếu bình thường không có gì nổi bật sao được khen thưởng Lengkeng91 (thảo luận) 05:38, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Bạn NguoiDungKhongDinhDanh mở Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Dũng sĩ diệt Mỹ vào 15:50, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC). Tính đến 13:25, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC), bạn này đã mở quá 5 bqxb nên bq này là không hợp lệ. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 13:27, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
@Nghiemtrongdai VN:
Vậy phiền bạn ký tên thay, coi như bạn mở.
Bài này gắn biển cũng khá lâu rồi nên tôi muốn đưa ra biểu quyết, đồng thuận giữ hoặc xoá một lần cho chắc chắn.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:34, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ký tên thì toàn bộ phiếu bạn phải nhờ các bạn quay lại ký tên lần nữa - Kill-Vearn (thảo luận) 13:37, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Mời Nguyenmy2302, User:CVQT, Thành viên:Kill-VearnThành viên:NhacNy2412 ký tên lại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:46, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 1.   Ý kiến Nếu biểu quyết giữ thành công nên đổi lại tên bài. Tên "Nguyễn Đình Bảo" còn một cầu thủ đủ đnb nữa, nên hậu tố là điều cần có. Tốt nhất là đổi hậu tố (Đại tá, Quân lực VNCH) thành (quân nhân).--Hiếu 15:38, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Đồng ý đổi lại tên Nguyễn Đình Bảo (quân nhân). Kantcer (thảo luận) 05:04, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Tình trạng chung cho các bài viết về sĩ quan VNCH với sự tham gia của các tài khoản Hoàng Đình Thảo, Bàng Bá Lân, Phan Khắc Chính, Trần Vũ Thịnh...(hình như đều là cựu SQ VNCH) là gần như bê nguyên cấu trúc của tài liệu "Lược sử Quân lực Việt Nam Cộng hoà" nên nội dung thiếu trung lập, chú thích lan man và tạo nhiều liên kết về các nhân vật không đủ độ nổi bật. Thái Nhi (thảo luận) 12:55, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  So với tướng Quân đội nhân dân VN thì tướng Quân lực VNCH làm sao có thành tích bằng, cái đó là đương nhiên rồi, nhưng mà xóa thì hóa ra sạch sành sanh, có cần quá đáng vậy ko? - Kill-Vearn (thảo luận) 14:32, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Dô wiki đọc bài tìm thông tin tướng ngụy, cộng đồng mạng lại tưởng người của Đảng vô wiki triệt hết thông tin về tướng của cờ vàng - Kill-Vearn (thảo luận) 14:36, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Bạn nhầm rồi! Tôi viết khá nhiều bài về tướng lĩnh VNCH (thậm chí cả Quốc gia Việt Nam nữa). Với cả, trước đây từng có đồng thuận là cấp tướng được xem là tiêu chí nổi bật, nên dù là tướng nào thì vẫn có bài, miễn là có nguồn theo quy định. Nhưng còn bài này về một ông sĩ quan cấp Trung tá (cấp Đại tá là do truy thăng), lại không nói được là ông này nổi bật do chuyện gì: chiến tích binh nghiệp hay chính trị xã hội? Thái Nhi (thảo luận) 18:07, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Ý kiến Vậy còn Đại tá của Quân đội nhân dân VN thì sao? Nếu cũng không nghiễm nhiên nổi bật thì chắc cần ai đó soi các bài trong Thể loại:Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam rồi đem ra biểu quyết.  Băng Tỏa  18:28, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Thì cấp đại tá đâu có được xem nghiễm nhiên nổi bật đâu bạn? Phải xét đến tiêu chí khác. VD Trần Văn Phương chỉ mới Thiếu úy (truy thăng Trung úy), nhưng ông ấy gắn với sự kiện Trường Sa 1988 và câu nói của mình. Ngay cả như Thể loại:Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa, các bài Cao Tiêu (nhà văn, nhà thơ), Nguyễn Văn Huy (Đại tá, Quân lực VNCH) (tỉnh trưởng)... thì tôi không phản đối vì xét tiêu chí nổi bật khác, chứ không phải do cấp bậc Đại tá. Thái Nhi (thảo luận) 00:40, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Thiết hoạt xaSửa đổi

Thiết hoạt xa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Thiết hoạt xa" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một thế cờ khai cuộc, giống bài Tiên nhân chỉ lộ. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:00, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Nhất trí với ý kiến của bạn Danh. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:35, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:37, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Thế cờ 0 nổi bật.  Jimmy Blues  04:05, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Tiên nhân chỉ lộSửa đổi

Tiên nhân chỉ lộ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tiên nhân chỉ lộ" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một thế cờ khai cuộc, gần giống với vài thế khác đã từng bị đem biểu quyết xoá trước đây. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 08:47, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Đếm sơ sơ qua những bài có tình trạng tương tự cũng phải trên dưới chục bài. Tự hỏi không biết bao giờ mới BQX hết được số bài trên? Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:32, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Bên zh có bài nhưng 0 nguồn. 0 nổi bật và không có nguồn để chứng minh độ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:49, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa Thế cờ 0 nổi bật.  Jimmy Blues  04:06, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Sau khi tôi có ý kiến, tôi quyết định có phiếu giữ bài viết. Lý do là đây là 1 thế cờ khai cuộc nhiều người biết bên cờ tướng. Tương tự như Gambit_Hậu bên cờ vua. Thành viên NguoiDungKhongDinhDanh có vẻ bới lông tìm vết, tôi thấy không có lý do gì phải xóa các bài viết về các thế cờ tướng cả Lengkeng91 (thảo luận) 12:18, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Lengkeng91: Đã từng có ý kiến rằng nên hợp nhất các bài tương tự như trên vào bài Khai cuộc (cờ tướng). Tuy nhiên điều này vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Cũng như vậy, một số bài trong danh sách các thế cờ khai cuộc nội dung cũng rất sơ sài và một số bài gần như là không nguồn. Nếu đây thực sự là một thế cờ đủ nổi bật, không biết bạn có thể thêm nguồn mạnh để chứng minh? Lúc đó mình sẽ gạch phiếu (với bài này). – Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:41, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến tôi không hiểu lý do gì lại xóa bài viết ??? Lengkeng91 (thảo luận) 05:31, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Có lẽ là do thế cờ chưa đủ độ nổi bật. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:10, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Nguyễn Nhân ChinhSửa đổi

Nguyễn Nhân Chinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Nhân Chinh" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Nhân vật không thuộc diện nghiễm nhiên nổi bật, đã có tranh cãi từ lâu nhưng chưa giải quyết ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 08:30, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Nổi bật bằng những lời bàn tán, mưu kế mà không dựa vào thực lực hay thành tích sự nghiệp thì đâu thể coi là đủ nổi bật? Xóa. Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:28, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Con của bí thư tỉnh ủy, bản thân chỉ là bí thư thành ủy thuộc tỉnh. Caruri (thảo luận) 09:03, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:50, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Tôi tưởng "Bí thư Thành ủy" là nghiễm nhiên nổi bật? DangTungDuong (thảo luận) 09:56, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @DangTungDuong Chỉ có Bí thư Thành ủy các thành phố trực thuộc Trung ương mới được xem là nghiễm nhiên nổi bật. Còn đây chỉ là "Bí thư thành ủy Thành phố Bắc Ninh", mà Bắc Ninh thì không phải thành phố trực thuộc Trung ương. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 14:14, ngày 11 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Ồ chính xác. Nhưng cũng cần lưu ý rằng tỉnh Bắc Ninh nhiều khả năng sẽ là thành phố trung ương tiếp theo vào năm 2023. DangTungDuong (thảo luận) 05:14, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @DangTungDuong Vậy thì chỉ có những Bí thư Thành ủy sau này mới được xem là nghiễm nhiên nổi bật. – ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 05:21, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Lâm Gia KhangSửa đổi

Lâm Gia Khang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lâm Gia Khang" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Nhà thiết kế không rõ độ nổi bật, đã biểu quyết xóa lần 1 tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lâm Gia Khang nhưng không đủ phiếu ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 07:25, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Chủ thể được vào Forbes VN thì chưa có gì đáng chú ý. Bài cũng nặng văn phong cảm quan cá nhân, VD: "Nhà thiết kế này được đánh giá là có triển vọng lớn trong thế hệ mới của làng thiết kế Việt Nam." (chắc là người viết đánh giá). Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:24, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa PR. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:48, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Toàn bài viết giống giới thiệu phong cách thiết kế của anh này hơn là giới thiệu ảnh :"( Kantcer (thảo luận) 15:57, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Giuse Trần Đình LongSửa đổi

Giuse Trần Đình Long (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Giuse Trần Đình Long" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Dù đã được BQV Hoàng Đạt biên tập lại gần như toàn bộ nhưng độ nổi bật của chủ thể vẫn cần phải được phân định rõ ràng, tránh gây phiền phức. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:12, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến

Từ HảoSửa đổi

Từ Hảo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Từ Hảo" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Bài đã từng bị đặt biển clk với lý do là: Không đủ độ nổi bật. Liệu chủ thể có thật sự đủ độ nổi bật? Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:10, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
Ý kiến

Tháng 5 năm 2021Sửa đổi

Dinh điền Cái SắnSửa đổi

Dinh điền Cái Sắn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Dinh điền Cái Sắn" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Dinh điền có nguồn nhưng lại bị đánh giá là không nổi bật, mời xem xét về độ nổi bật của bài.  A l p h a m a  Talk 05:13, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Chủ thể đủ nổi bật nhưng có lẽ cần tìm nhiều nguồn hơn bởi có một số nguồn là từ sách (chưa biết kiểm chứng như nào?) và vài nguồn hỏng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:42, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Cái dinh điền lớn, chiếm 1/4 ngân sách tái định cư trong 129 khu tái định cư - Kill-Vearn (thảo luận) 11:20, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ nơi tái định cư này có lịch sử lâu đời Lengkeng91 (thảo luận) 05:46, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến "nhưng lại bị đánh giá là không nổi bật"... cụ thể là ai đánh giá vậy bạn? Sao không thấy ai vô BQX hết. Thành viên nào đánh giá vậy thì nên vô cho cái BQX đầu tiên để cộng đồng còn biết đường.  Võ-tòng  02:31, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Xin phép ping bạn Bluetpp vào đây vì là người gắn biển độ nổi bật. Mời bạn cho ý kiến. Mặc dù tôi nghĩ rằng mấy cái này chỉ cần giải quyết ở trang thảo luận của bài là được, đạt được đồng thuận thì gỡ. Không đạt được đồng thuận mới cần đem ra đây.  Băng Tỏa  20:25, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Khi tôi đặt biển thì tôi đang suy nghĩ là "dinh điền" liệu có phải là một chủ thể đủ đnb hay không? Có lẽ tôi không quen thuộc với khái niệm này lắm? Tôi đặt biển với suy nghĩ sẽ để mọi người cùng đánh giá hơn, có lẽ đưa ra bqx luôn cũng hơi vội hic... Tiểu Phương 話そう! 01:48, ngày 2 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Ý kiến Cái Sắn là địa danh thừa đnb. Có cần tách biệt bài Kênh với bài này không nhỉ?--Diepphi (thảo luận) 15:02, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 5.   Ý kiến Theo tôi thì bài này nên nhập hẳn vào bài Dinh điền, nội dung mở rộng bên đó dễ hơn. Thái Nhi (thảo luận) 10:51, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)

ChạmSửa đổi

Sau cuộc biểu quyết lần 3 Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Chạm chưa ngã ngũ, liệu phim này có đủ nổi bật. Giải yêu thích nhất ở LHP quốc tế người Việt liệu có là tiêu chí để bài này nổi bật?  A l p h a m a  Talk 05:11, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Giải yêu thích nhất của LHP người Việt, theo tôi chưa đủ mạnh, có khi còn yếu hơn một bộ phim chiếu rạp. Suy nghĩ cá nhân của một người ít đam mê phim ảnh. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 15:44, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Lách luật cấm.  A l p h a m a  Talk 15:03, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Có 3 giải thưởng hàn lâm, quá thừa độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:48, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Bước nhảy ngàn cânSửa đổi

Bước nhảy ngàn cân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bước nhảy ngàn cân" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Gameshow ra mắt trong giai đoạn 2015-2017 liệu có đủ nổi bật.  A l p h a m a  Talk 05:05, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
Giữ
 1.   Giữ Chương trình đủ nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn tại thời điểm phát sóng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:56, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Chương trình đủ độ nổi bật. Biheo2812 (thảo luận) 14:10, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ nổi bật, nhưng cần dẫn thêm nguồn. Blackrosie vn (thảo luận) 09:22, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Khi ký bạn chỉ viết bốn dấu "~" thôi nhé! Tránh lặp. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:13, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến

Hương vị tình thânSửa đổi

Hương vị tình thân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hương vị tình thân" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Còn quá sớm để tạo bài, độ nổi bật chưa rõ ràng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:33, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Không nổi bật, phim vừa ra mắt, nguồn cũng đề cập chung chung về diễn viên, thông tin ra mắt,... chứ không đi sâu về phân tích.  A l p h a m a  Talk 08:43, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1.   Ý kiến Không phải lúc nào cũng đánh giá đnb của phim chỉ dựa theo nguồn mà cũng cần phải dựa vào những yếu tố khác như rating hay đón nhận của khán giả. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 14:08, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Arena of Valor World Cup 2019Sửa đổi

Arena of Valor World Cup 2019 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Arena of Valor World Cup 2019" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Một giải đấu thể thao điện tử Liên Quân Mobile do VN làm chủ nhà, nhưng thông tin này không có nguồn kiểm chứng.  Jimmy Blues  11:13, ngày 24 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Không đủ nổi bật để có bài riêng cho mỗi năm. Thông tin giải mỗi năm cũng là ít nên gom hết giải của mọi năm vô thành 1 bài là đủ, Arena of Valor World Cup. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:57, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Ủng hộ phương án này, nhưng vẫn để phiếu giữ cho bài cho đến khi có người tạo bài giải chung. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:02, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
    Xóa Giải thì lỗi bật đấy. Tuy nhiên, chưa đủ thông tin, nguồn khỏe để tách ra thành hàng năm đâu. Năm nào cũng viết, e là khó. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 15:41, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Lách luật cấm.  A l p h a m a  Talk 15:02, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Bị Alphama ghét đúng là thốn thật. Thấy ông này lần nào cũng canh mấy thành viên nào mà ổng ghét để chờ xem nó có vạ mồm hay không rồi cấm, các bạn lưu ý lão này nhé. –  Vô Danh 09:22, ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Giải Liên minh, Dota tầm cỡ quốc tế còn nghe được chứ giải này chắc chỉ nổi ở ĐNA với Đài Loan. Hàn Quốc với Trung Hoa đại lục còn không ham. Nhà Gryffindor 06:10, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Cái này đủ độ nổi bật, thông tin có vẻ xác thực nhưng tìm nguồn hơi khó. Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:32, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ Trước đây, hệ thống giải quốc nội của bộ môn này cũng từng bị đem ra biểu quyết và đã được giữ lại. AWC ở cấp độ cao hơn, khá lớn, lại có nhiều nguồn, nên tôi sẽ bỏ phiếu giữ. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 07:15, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Đấu trường danh vọng là bài tổng hợp nên còn được chứ bài này chỉ là giải đơn, nên hợp nhất với bài tổng hợp thì hơn. – Nhà Gryffindor 06:15, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Cá nhân tôi nghĩ bài đủ nổi bật. Nhưng nếu tồn tại ý kiến tạo 1 bài Arena of Valor World Cup và sáp nhập 2 bài 2019 và 2021 thì tôi sẽ ủng hộ, vì thực tế giải này mới có 2 mùa và bài chính chưa có.--Hiếu 11:01, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến Giải này có vẻ khá lớn, nguồn cũng không thiếu (rất nhiều nguồn Kenh14):
  1, 2, 3, 4, 5.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:20, ngày 24 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Nguồn kênh 14 chưa bao giờ là một nguồn dẫn đáng tin cậy trên wikipedia.  Jimmy Blues  11:22, ngày 24 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Mintu Martin:
  Tôi biết, nên tôi không dẫn nguồn Kenh14 trong số trên.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:24, ngày 24 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @NguoiDungKhongDinhDanh: Vậy bạn Danh nên thêm các nguồn trên vào bài để kiểm chứng các thông tin trong bài, mình thấy các nguồn bạn đưa ra đáng tin cậy đó. Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:32, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Nguyenmy2302:
  Tôi không có đủ hiểu biết, và viết cũng không tốt, nên xin phép từ chối.
  Tuy nhiên, lược bỏ thông tin thì tôi nghĩ tôi làm được.
  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 02:35, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Bạn chỉ cần bổ sung nguồn vào là được, không nhất thiết phải biên tập lại cả bài :D Nhưng chắc ai đó quan tâm đến bài thì sẽ làm thôi. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:39, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Giải đấu năm đó rất cảm xúc. Khoảnh khắc team FL băng cái trụ đường trên tôi đã gào lên và lúc ADC cùng Gấu, hai thành viên duy nhất còn sót lại phá nhà chính team bạn, nước mắt tôi đã trào ra. Không biết ở đây có ai cũng từng theo dõi trận đấu đó không? ^_^ Nguyenhai314 (thảo luận) 11:41, ngày 24 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Tôi biết ngay bạn thể nào cũng chơi cái trò MOBA không não này mà lại. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 15:46, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến Bài tương tự về năm 2017 đã bị biểu quyết xóa và kết quả là xóa bài. Tôi nghĩ giải đấu này có thể đủ nổi bật, nhưng không đủ nổi bật để có bài riêng nên có thể hợp nhất vào bài chính. Nhưng hiện tại thì chưa có bài chính, ai đó có thể tạo giúp được không? Bài về năm 2021 cũng có: Arena of Valor World Cup 2021. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 06:32, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 4.   Ý kiến Giải đấu này mang cho mình rất nhiều cảm xúc khi team FL win 4-3,tại sao phải xóa nhỉ?đó là trò MOBA hay nhất mình từng chơi suốt 2 năm id Free Fire:1093953373 05:51, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Bài này không có nguồn, không đủ nội bật để xác nhận và còn thiết kế xấu ví dụ như: ít sử dụng đánh dấu khác và thiết kế bảng xấu. Bạn nên bình chọn xóa hoặc bình chọn giữ và sau đó bạn hãy sửa bài nhé! HaThanhPhuoc ✉️ 07:20, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 5.   Ý kiến Em có nhiều hiểu biết về esport cũng như có theo dõi nhiều về các giải đấu của Liên Quân. Nguồn để viết của các giải đầu này rất nhiều, tuy nhiên có thể do người viết ban đầu không tìm thấy, em sẽ viết lại bài trong tháng này và tháng sau cùng với kết hợp nó với giải 2018 (nếu có thể) và cập nhật kết quả của giải 2021 để tạo thành một bài về AWC qua các năm. Ngọc Tuấn (thảo luận) 11:37, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Lạ lắm à nhaSửa đổi

Lạ lắm à nha (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lạ lắm à nha" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Gameshow ra mắt được vài tháng nay liệu có đủ nổi bật theo quy định?  A l p h a m a  Talk 08:24, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa Đồng ý với lý luận của Alphama bên dưới. 45 nguồn phần nhiều là mô tả nội dung của mỗi số chương trình chứ không phải viết về chương trình một cách độc lập. Chương trình mới ra mắt, chưa có giải thưởng cho chương trình truyền hình, không có thông tin rating cao đến mức nổi bật. Nói chung nó nhạt nhòa giữa nhiều gameshow khác của thời buổi này. Caruri (thảo luận) 20:47, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)
    Xóa Rất đồng ý với lập luận của Alphama bên dưới. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 15:40, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Lách luật cấm.  A l p h a m a  Talk 15:02, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 2.   Xóa Đã xem, tuy bài sạch đẹp và đúng văn phong wiki nhưng nghi ngờ về độ nổi bật, đồng ý với Caruri và Alphama - Kill-Vearn (thảo luận) 07:10, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 3.   Xóa theo các ý kiến trên. Qua đây muốn hỏi, liệu Alphama có thể đề xuất sửa đổi các điểu trong quy định về đnb cho chương trình truyền hình nhằm vá lỗ hổng hiện nay?  Нгуен Мань Ан  13:01, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Mạnh An: Tôi sẽ mở cuộc thảo luận về vấn đề này sau khi BQ kết thúc. Hy vọng nhận được ý kiến từ bạn. – #MASTERENDLESS (Talk) 15:05, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Xóa Còn quá sớm để có bài. Bài Sơn Tùng cũng từng bị xóa mấy lần. Nên lưu trữ bài này vô trang nháp riêng. Sau này gameshow này có giải thưởng, tạo lại bài cũng chưa muộn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:52, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Trang nháp thì tôi sẽ tạo sau khi BQ đóng lại, nhờ các BQV chuyển vào trang Thành viên:NgocAnMaster/Nháp/Lạ lắm à nha phiên bản cuối cùng trước khi xóa. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi Nguyentrongphu rằng liệu giải thưởng là điều kiện kiên quyết để có bài, so với bài viết Rap Việt trước khi có giải? – #MASTERENDLESS (Talk) 04:40, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Một game show mới không mặc nhiên đủ nổi bật. Điều đó cần được chứng minh. Hiện tại, tôi thấy bạn chưa chứng minh được. Yếu tố nào khiến cho 1 gameshow đủ nổi bật? Ngoài giải thưởng ra còn một số yếu tố khác nữa. Giải thưởng không phải là yếu tố duy nhất. Nếu bạn muốn mở một cuộc đồng thuận hay BQ thì bạn nên học theo cái này Wikipedia:Thảo luận/Độ nổi bật (trung học phổ thông Việt Nam) lần 2. Cần phải có các tiêu chí rõ ràng để mọi người cùng thảo luận và chọn. Tiêu chí có thể do bạn nghĩ ra nhưng có được thông qua hay không thì phụ thuộc vào cộng đồng quyết định. Nếu cứ thảo luận suông suông mà không dựa trên bất cứ tiêu chí nào hết thì cuối cùng cũng chỉ đi nào ngõ cụt. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:22, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Nguyentrongphu: Thưa bạn, những tiêu chí trong thảo luận thì tôi sẽ dựa vào các thảo luận này cộng với trong quá khứ; ví dụ Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Rồng vàng, Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Chọn ngay đi, Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Chọn đâu cho đúng, Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Sàn đấu ca từ, Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Người ấy là ai..., cộng với quy định enwiki để cộng đồng có những suy nghĩ thấu đáo nhất. Còn đối với bài viết này, một khi có bài viết đánh giá, đón nhận thì tôi sẽ viết. – #MASTERENDLESS (Talk) 14:52, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Và có thể bài viết này nổi bật vừa đủ để có bài, tôi nghĩ vậy, khi mà chưa có bài hướng dẫn về độ nổi bật riêng cho những loại bài như thế này. – #MASTERENDLESS (Talk) 14:53, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Đủ nổi bật theo tiêu chí cơ bản. Nguyenhai314 (thảo luận) 11:50, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Giữ theo ý kiến của tôi bên dưới. #MASTERENDLESS (Talk) 08:36, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Giữ Đủ độ nổi bật theo các tiêu chí, format được mua từ nước ngoài nên rất độc đáo. #HoangDuc (Thảo luận) 10:58, ngày 17 tháng 6 năm 2021 (UTC)
Ý kiến
 1.   Ý kiến @Alphama: Mời bạn xem lại Wikipedia:Độ nổi bậtThảo luận:Lạ lắm à nha. Bài viết này tôi đã đưa vào 41/42 nguồn tham khảo (và chắc chắn có nhiều nguồn hơn thế khi tra mạng), trong đó có những nguồn thực sự đáng tin cậy như Thanh Niên, Thể thao & Văn hóa, báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam. Vậy lý do thực sự để xóa bài này là gì, với vỏn vẹn lý do "gameshow ra mắt vài tháng nay có thể không đủ nổi bật"? Mời bạn cho một lý do. #MASTERENDLESS (Talk) 09:19, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @NgocAnMaster: Có lẽ ý bạn ấy không phải là khẳng định bài không đủ độ nổi bật mà muốn đưa biểu quyết ra chờ ý kiến từ cộng đồng. Vả lại, có vẻ như các nguồn bạn dẫn từ các trang báo uy tín đến có nội dung không liên quan lắm, lấy ví dụ ở chú số 40: "Trường Giang than "bán đủ thứ" nhưng vẫn không nuôi nổi Nhã Phương" - đọc tiêu đề là biết quảng bá cho các nghệ sĩ tham gia chương trình rồi chứ thực ra mình thấy chỉ có mỗi vài dòng đầu là "tập mấy phát sóng ngày bao nhiêu..." thì có lẽ chưa đủ (phần nhắc đến chương trình còn chưa chiếm đến 1/5 dung lượng bài); về trường hợp bài này có đôi chút làm mình liên tưởng đến Wikipedia:Tồn tại ≠ Nổi bật, không biết có đúng không nhưng xin phép tạm thời để phiếu trắng đối với bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:30, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Thôi để BQ kết thúc rồi tính. – #MASTERENDLESS (Talk) 11:32, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Thành viên Wikipedia có thể yêu cầu BQXB với bất kỳ lý do gì. Nếu bài thật sự đủ nổi bật thì sẽ được cộng đồng giữ nên cứ yên tâm. Nhiều nguồn không đồng nghĩa là đủ nổi bật. Ví dụ bài toán con rắn ở dưới. Phải xét đến chất lượng nguồn + nguồn có nhắc tới chủ thể đáng kể hay không. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:39, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 2.   Ý kiến Nếu có thêm thông tin về rating truyền hình thì hay quá. Vì độ nổi bật dựa trên nhiều yếu tố trong đó một yếu tố đó là mức độ phổ biến của chương trình. Biết được rating là biết được chương trình đã tiếp cận đến bao nhiêu người xem, bao nhiêu người biết đến. Từ đó dễ chấm độ nổi bật của chương trình. DoraMoon (thảo luận) 14:24, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Thực tế đã có nhận xét về chương trình trong các nguồn mà tôi cung cấp rồi, nhưng chưa có nguồn nào riêng biệt để đánh giá chương trình này, do đó nếu có nguồn như thế, tôi sẽ thêm phần Đón nhận. – #MASTERENDLESS (Talk) 14:48, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 3.   Ý kiến @NgocAnMaster: Bất kể 1 sản phẩm âm nhạc, 1 bài hát, 1 bộ phim nào,... được sản xuất bởi 1 công ty giải trí có tiếng và tài chính tốt thì việc có nguồn ở các trang báo chí là hết sức bình thường. Đây là công việc của đội ngũ PR, trả tiền cho 1 số trang web chính để viết bài, làm truyền thông cũng cần có tiền, ai cũng cần có tiền sống. Khi 1 tờ báo điện tử lớn đăng bài, các báo khác ăn theo bằng cách đăng lại, biến tấu để thu hút độc giả và cứ thế sẽ có nhiều nguồn. Đây là sự khác biệt của nhóm bài giải trí so với nhóm khác ở Wikipedia, nếu chiếu theo quy định Wikipedia để xem xét thì có lẽ quy định độ nổi bật đã dần hiện ra nhược điểm và lỗi thời. Bạn cứ nghĩ đơn giản là khi đưa ra BQXB không phải người đề cử ghét bỏ gì hay đánh giá sai độ nổi bật bài mà chỉ là xúc tiến quá trình quyết định độ nổi bật bài dựa theo cộng đồng nhanh hơn và có quyết định đa chiều hơn. Đồng thời, tôi cũng đang cần xem quan điểm thật sự của các Wikipedian về nhóm bài này là gì, bạn có thể xem thêm ở Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trở về giữa yêu thương. Liệu chúng ta có auto nổi bật cho các sản phẩm của 1 công ty giải trí hay tổ chức đủ nổi bật (ví dụ bất kỳ phim nào do VTV1/VTV3 sản xuất) hay phải phân định bằng cách riêng lẻ từng bài như ở đây. Liệu đây là quyết định khó?  A l p h a m a  Talk 01:22, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  @Alphama: Vậy bạn có thể dịch bài này về độ nổi bật cho truyền thông bên enwiki được không? Hướng dẫn này cung cấp đầy đủ thông tin về độ nổi bật. Tôi chỉ hỏi thế để đưa ra lý do cụ thể, chứ không phản đối đề nghị BQXB của bạn. – #MASTERENDLESS (Talk) 07:14, ngày 23 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Nên có một thảo luận chung về vấn đề này, có lẽ nhóm bài giải trí/phim ảnh chưa thực sự được quan tâm đến đúng mức nên vẫn còn nhiều bất cập và rắc rối cho thành viên khi muốn tạo bài về một chủ thể nào đó. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:46, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Thành viên:Nguyenmy2302 Nếu bạn thật sự quan tâm thì bạn nên xung phong mở một cái thảo luận (ở thảo luận chung) và BQ nếu cần thiết. Thành viên Wikipedia ai ai cũng ngại va chạm hết thì làm sao mà phát triển nổi? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:49, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Minh đang xem xét về vấn đề này. Tuy nhiên không phải cứ muốn đứng ra nói thì sẽ thuyết phục được mọi người. Mình cần có thời gian để tìm hiểu, chuyện này nên để vào lúc hết thời hạn Wikibreak của mình (nếu là mình) thì sẽ tính tiếp. Đối với mình hiện giờ mình chỉ đang duy trì một số hoạt động tại WP:BQXB. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:44, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Nguyenmy2302 haha đúng rồi đó bạn. Nhiều người lầm tưởng là nói nhiều thì sẽ thuyết phục được mọi người (lầm to!). Ví dụ điển hình là vụ MaiPhuongMath cách đây không lâu. Nói cực kỳ dài nhưng thuyết phục được 0 thành viên. Nói dài mà 0 logic thì tôi có thể làm cho tắt đài trong vòng 1-2 nốt nhạc (1-2 câu). Muốn thuyết phục được cộng đồng thì phải có logic và luận điểm mạnh (còn dài hay ngắn thì không quan trọng, tùy phong cách thảo luận của mỗi người thôi). Nếu bạn muốn thuyết phục được cộng đồng thì bạn phải am hiểu về vấn đề mình nói và phải có logic & luận điểm mạnh. Nếu không thì sẽ có nhiều người phản đối hoặc cho ăn bơ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:46, ngày 25 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Tôi nghĩ các bạn nên xem xét và bỏ phiếu bài này.  A l p h a m a  Talk 10:33, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Bạn cũng nên bỏ phiếu cho bài này. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:43, ngày 28 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Không phải nguồn nào tôi thêm cũng có nội dung bằng nhau, và có một số nguồn tôi thêm vào cũng nói đến kết quả của tập đó. Nguồn này còn cho biết rằng có một tập còn gây được sự chú ý của khán giả, làm cho chương trình trở nên thu hút. Và tôi thấy không chỉ có một tập, nhiều tập khác cũng được khán giả nhiệt tình (ví dụ - nhiều tập còn từng chiếm vị trí thịnh hành YouTube cùng một lúc). Để bù cho những thiếu sót về rating, đề cử, tôi sẽ cho thêm phần đón nhận ngay khi có nguồn kiểm chứng tin cậy, bên cạnh thông tin sản xuất trước đó. Nếu vẫn không thỏa mãn dnb, tôi sẽ mở cuộc thảo luận chi tiết về điều này, gán kèm bài Trở về giữa yêu thươngHương vị tình thân xem quan điểm chung về các BTV chủ đề truyền hình là gì. Tóm lại, tôi vẫn cho rằng gameshow này nổi bật do đủ nguồn kiểm chứng theo chỉ dẫn về độ nổi bật. – #MASTERENDLESS (Talk) 08:35, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Cảm ơn bạn trước nếu đem vấn đề này ra thảo luận, có gì khi thảo luận nhớ ới mình một tiếng. Nhưng mà có cái cần phải phân biệt bởi vì phim ảnh sẽ có chuyên môn cao hơn (tại Việt Nam) so với trò chơi truyền hình vì phim ảnh có nhiều giải thưởng hàn lâm còn trò chơi truyền hình thì ít thậm chí là không. Nên khó có thể gộp chung vào với TH của hai phim trên mà bạn Alphama cũng như bạn đang đề cập đến. Nói chung, cần phân biệt rõ, tránh đánh đồng gây khó hiểu cho các thành viên khi tham gia thảo luận. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:37, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Plus, ý bạn nói là thịnh hành Youtube có vẻ không đáng tin cậy, có thể người ta đi "cày view", "mua view" cho video thì sao? + nguồn cũng bạn đua ra cũng không tự chứng minh được nó là một nguồn tin cậy cho lắm (thấy giông giống "lá cải") nên nếu bạn đem cái này ra để nói thì chưa hợp lý, cũng xin tái khẳng định, nhiều nguồn nhưng chưa đủ để chứng minh nó đủ nổi bật, trừ khi được nhắc đến riêng rẽ và đầy đủ. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:45, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Thế còn phần mà "tôi sẽ cho thêm phần đón nhận"? Nếu tôi thêm vào hợp lý, bạn sẽ thay đổi ý nghĩ đúng không? – #MASTERENDLESS (Talk) 06:35, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  Còn một điều nữa: thịnh hành Youtube có vẻ không đáng tin cậy, nhưng nhiều lần như vậy có phải là sự thu hút khán giả hay là chỉ câu view? – #MASTERENDLESS (Talk) 13:16, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 4.   Ý kiến Xin giữ phiếu trắng, có lúc tôi nghĩ bài đủ nổi bật nhưng theo lập luận của tôi thì cũng có thể chưa nổi bật.  A l p h a m a  Talk 15:08, ngày 8 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 5.   Ý kiến Xin chào, mình chỉ là người qua đường sau khi cần tìm vài thông tin ở trang đang bị biểu quyết này thôi nên không rành luật lệ ở cái chốn wiki mấy. Mình thấy trang này rất hữu ích nên nếu được vote thì mình sẽ chọn Giữ, vì cá nhân mình thấy gameshow này hiện đang rất là "'hot'", vì để lọt được vô top trending của Youtube đâu phải dễ (view lên top dễ mua thế thì ai lên chẳng được), nó nổi là do mang tính giải trí tốt, hợp với thị hiếu số đông, ngoài ra còn mang lại cho người ta cái cảm giác hoài niệm khi được được gặp lại thần tượng tuổi thơ nữa. Với 1 gameshow non trẻ mới phát sóng được gần 4 tháng như vậy thì mình thấy nó đủ nổi bật và đáng quan tâm hơn mấy gameshow nhạt nhòa khác rồi. Ryouga90 (thảo luận) 17:07, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 6.   Ý kiến chương trình dởm,ko hay;xóa đi(chưa đủ đkbp nên mới có yk) acebum1yt 06:00, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Hình như đây chưa phải lý do chính đáng để xóa bài thì phải. Hay hay không đâu có liên quan đến dnb? – #MASTERENDLESS (Talk) 04:49, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 7.   Ý kiến Bổ sung cho ý kiến trước đó của tôi trước khi đem thảo luận, thực ra bài viết này có rất nhiều nguồn, và phần lớn đều là những nguồn từ các báo đáng tin cậy. Đem đi so sánh với những chương trình ít nổi tiếng hơn thì tôi phát hiện ra khá nhiều chương trình chỉ có bài báo giới thiệu ban đầu rồi không có bất cứ bài viết nào khác. Hóa ra một chương trình được phát trên kênh truyền hình quốc gia, được nhiều người theo dõi và yêu thích, format độc đáo... lại không đủ nổi bật để có bài trên đây hay sao? Hoặc là các thành viên trên đây đều không hiểu rõ về định nghĩa "độ nổi bật truyền hình"? #MASTERENDLESS (Talk) 05:10, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Tag NguyentrongphuAlphama, các bạn có thể dành chút thời gian cho ý kiến về "độ nổi bật truyền hình" mà tôi đang nói ở trên được không? – #MASTERENDLESS (Talk) 14:22, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Theo tôi thì bài này chưa đủ nổi bật. Đây là một BQ công bằng. Ví dụ bài hot girl, tôi thấy nên xóa nhưng vẫn được giữ. Nếu bạn có "luận điểm mạnh" thì chuyện thuyết phục cộng đồng là không khó. Đây là môi trường văn minh và tri thức. Tôi thấy đa số các thành viên Wikipedia đều là những người có tri thức mặc dù mỗi người đều có 1 quan điểm riêng trong một vấn đề nào đó. Hiện tại, chưa có bất cứ sự đồng thuận nào về "độ nổi bật truyền hình" và các tiêu chí. Nếu bạn quan tâm thì bạn nên mở 1 cuộc đồng thuận hoặc BQ. Tôi sẽ tham gia nhưng tôi không quan tâm đủ về chủ đề này để xung phong gánh team. Ví dụ như về tệ nạn chống dịch máy clk thì một mình tôi phải tự biên tự diễn hầu như mọi thứ (tự mở BQ, tự kêu gọi mọi người tham gia, tự hành động bắt các thành viên dịch máy clk vân vân). Nếu mở đồng thuận hay BQ thì bạn nên gửi thư tới ít nhất 100 thành viên tích cực vì xu hướng bàng quan (nhắm mắt làm ngơ) trên đây là rất mạnh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:35, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  @Nguyentrongphu: Bạn có thể nhờ thành viên nào đó (như Trần Nguyễn Minh Huy hay Alphama) để chạy bot gửi thư mời giùm lúc đó, vì mời được 100 người như thế rất tốn thời gian. Cần phải xét độ nổi bật cho rõ ràng để tránh xảy ra vấn đề này trong tương lai. – #MASTERENDLESS (Talk) 14:57, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  Tôi đã trình bày quan điểm, chiếu theo quy định hiện thời là nổi bật, tuy nhiên nếu chiếu theo tình hình phát triển hiện thời thì cần cân nhắc. Bạn có thể làm 1 mục lấy ý kiến ở Thảo luận chung trước khi mở biểu quyết. Về việc mời thành viên, có thể nhắn tôi.  A l p h a m a  Talk 14:59, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)
 8.   Ý kiến Do chưa đủ điều kiện bỏ phiếu nên tôi xin đưa ý kiến ở đây. Thiết nghĩ đã đến lúc nên thống nhất các tiêu chí về độ nổi bật cho các chương trình truyền hình, đặc biệt là các game show. - Vgsa001 04:20, ngày 19 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Khu vực biểu quyết khác
Bài luận

Chú thíchSửa đổi